Китайска астрология

Kитайската астрология е базирана на наблюдението на небесните тела и учението за взаимовръзката на Небето, Земята и Човека под формата на познатите ни “ 5 елемента“. Тези Елементи са Дърво, породеният от него Огън, Позва, метал и Вода.

Названието на системата, която наричаме китайска астрология, е Ба Дзъ или „Осемте йероглифа“ или по-разширеното – Съ джу мин ли -„Четирите стълба на съдбата“.

Стълбовете на съдбата представляват комбинация от десетте небесни ствола и дванадесетте земни клони, така се образуват стълбовете на часа, деня, месеца и годината. За да начертаем картата, не ни трябват сложни изчисления и наблюдения, а просто календар, естествено китайски

Така например би изглеждала примерна карта:

–час –ден–месец– -година
丙 乙 甲 戊
子 巳 寅 辰

и тук е събрано всичко, е господар на личността, отправната точка за всеки анализ и прогноза.

Кръгът У- Син

Базата на почти всички системи в китайската метафизика е кръгът на „петте движения“ или У- Син.Петте движения или елемента са: Дърво (木), Огън (火), Земя (土), Метал (金) и Вода (水). Съответно те образуват три основни вида на взаимоотношения: пораждане, симпатия и контрол.

Пораждането:
Дърво (木) поражда Огън (火) поражда Земя (土) поражда Метал (金) поражда Вода (水)

Симпатията е обратно на посоката на Пораждане действие. Един елемент търси контакт с елемента, който го поражда.
Вода (水) привлечена от Метал (金) – Земя (土) – Огън (火) – Дърво (木)

Контрола е вид взаимодействие, в който един елемент ограничава развитието на друг.
Метал (金) контролира Дърво (木)
Дърво (木) контролира Земя (土)
Земя (土) контролира Вода (水)
Вода (水) контролира Огън (火)
Огън (火) контролира Метал (金)

Това са трите основни вида взаимоотношения между елементите. Те, буквално, са основополагащи за всичко което ще правим за напред в Ба Дзъ.

Има второстепенни взаимодействия, като Маскиране, например. Наблюдаваме го при взаимодействие тип Контрол, например между Метал и Дърво. Метала контролира Дървото, но когато към тях се прибави Вода, то контрола се прекратява и процеса започва да тече нормално, вече като Пораждане. Получаваме че Метала поражда Водата, а Водата – Дървото. Но това са вече допълнителни, за сега ни е важно да знаем елементите и техните основни взаимодействия.

След като вече знаем, че имаме пет елемента и господар на личността, трябва да започнем да комбинираме и да изтеглим основната нишка, с която ще започнем да разплитаме скритото в осемте знака.

Уточнихме, че господар на личността е небесният ствол, който стои в стълба на деня. Броят на стволовете е десет и, комбинирани по двойки, те имат своя природа, своя стихия с една от двете полярности – ин и ян.

Те са както следва:

甲; 乙 са с природата на елемента Дърво (木)
丙; 丁 с природата на елемента Огън (火)
戊; 己 с природата на елемента Земя (土)
庚; 辛 с природата на елемента Метал (金)
壬; 癸 с природата на елемента Вода (水)

Първият от знак от двойките е с природа Ян, а вторият с природа Ин.

Разликата между два знака от един елемент може да се илюстрира така:

Дърво Ян (甲):

Дърво Ин (乙):

Разбирането на разликата между различните типове е важно, защото след това ще трябва да определяме силата на даден елемент, способността му да устои, способността му да въздейства.

След като сме разбрали елемента на личността ни, ще го използваме да построим цикъла на У Син, и да разпределим сферите от живота ни по елементи.

Схемата на У Син изглежда така:

На тази схема, най-отгоре имаме елемента Огън (火), затова ще разпределяме сферите от живота, като ползваме за отправна точка този елемент. Но на мястото на Огън може да стои всеки елемент, без това да изменя значението на сферите. Тук важен е принципа на пораждане и контрол.

Да допуснем, че сте родени с господари на деня един от огнените знаци 丙 или 丁.

Знаем че Огъня поражда Земя, съответно тя ще описва нашата изява, нашите способности, начина по който комуникиране и тн. Специално за жените, елемента Земя ще описва и децата.

Огъня контролира Метала.
– Това са нашите пари, материалните богатства, а в мъжка карта това ще е елемента на Съпругата.

Огъня е контролиран от Водата.
– В карта на мъж това са децата, в картата на жена това е Съпруга, а като цяло този елемент описва всеки, който по някакъв начин е с по-висока йерархия от нас и може да упражни власт над нас.

Огънят се поражда от Дървото
– това са нашите ресурси. Тук влизат всички наши умения, знания, образование, запаса с който разполагаме, за да постигнем целите си, базата върху която сме стъпили.

Най-общо описахме връзките в У Син с някои базови аспекти от живота. Подобно на домовете в западната астрология, тук ролята поема цикъла на елементите.

Уточнихме основната линия, разбрахме че небесните стълбове имат свой елемент, от който строим веригата на останалите сфери от живота.

Сега трябва да разгледаме основата, върху която лежат небесните стълбове, а именно земните клони. Те са дванадесет и са точно тези дванадесет животни, които се приемат за еквивалент на зодиакалните знаци във вестникарските хороскопи. Например, 2018 е годината на Земното Куче (戊戌). Наименованието на годината се образува от небесен ствол 戊 ( земя ян ) и земен клон 戌 ( земя ян или Куче ). В този пост ще стане дума точно за тези дванадесет животни и каква е тяхната роля.

Земните клони, както и небесните стволове имат свой елемент:

木 – 寅; 卯

火 – 巳; 午

土 – 丑; 辰; 未; 戌

金 – 申; 酉

水 – 子; 亥

Главният земен клон в цялата карта е този в месечния стълб. Неговата роля е да подкрепя господаря на личността. Земният клон в месечния стълб описва природата на месеца, в който сме родени, както и сезона. Това са два много важни фактори в картата, защото те определят силата на господаря на личността.

Сезоните също имат своята природа. Пролетта е подвластна на елемента Дърво, Лятото на Огъня, Есента на Метала, а Зимата на Водата. Всеки сезон получава по три месеца.

Пролет – 寅; 卯; 辰

Лято – 巳; 午; 未

Есен – 申; 酉; 戌

Зима – 亥; 子; 丑

Например Лятото е много благоприятен сезон за хората родени с господар на личността 丙 или 丁, в месеците 巳; 午; 未. Но същите тези месеци няма да помагат, а дори ще пречат на хора родени с господар на личността, някой от металните небесни стълбове 庚 или 辛. Тук отново се връщаме към У Син – Огънят руши Метала.

Някакво спасение за металните знаци би било ако са родени в земния знак 未 (земята поражда метал).